1. Giới thiệu chung:
- Tên dịch vụ: Dịch vụ Người nghe trả tiền Payforme.
- Mô tả dịch vụ: Dịch vụ Người nghe trả tiền PayforMe là dịch vụ giúp các thuê bao nội mạng Mobifone có thể thực hiện kết nối dịch vụ thoại thông thường với nhau mà khi đó thuê bao nhận cuộc gọi là thuê bao thanh toán cước phí. Thuê bao gọi(A)có thể thực hiện cuộc gọi Payforme ngay cả khi tài khoản = 0, trong đó Thuê bao nhận cuộc gọi(B) sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hộ toàn bộ cước cuộc gọi cho thuê bao gọi.
- Website/Wapsite dịch vụ: http://payforme.mobifone.vn
- Đầu số dịch vụ: 1566
2. Nội dung cung cấp:
- Thuê bao đăng ký dịch vụ sẽ gửi yêu cầu thanh toán hộ cho cuộc gọi tới thuê bao nhận cuộc gọi. Nếu thuê bao nhận cuộc gọi đồng ý, cước phí sẽ được tính cho thuê bao nhận cuộc gọi.
3. Tính năng dịch vụ:
- Gói thuê bao Cha – Con: Thuê bao B đăng ký gói thuê bao ngày/tuần Cha-con để được phép sử dụng tính năng tạo danh sách Whitelist: Chứa danh sách các thuê bao MobiFone (thuê bao con) khi thực hiện gọi điện/nhắn tin tới thuê bao B thì hệ thống sẽ tự động tính cước vào Tài khoản chính của thuê bao B (thuê bao cha).
- Thuê bao sử dụng theo lượt cuộc gọi/sms lẻ, không yêu cầu phải đăng ký gói thuê bao Cha-con: Mỗi khi thuê bao A tiến hành gửi yêu cầu thực hiện cuộc gọi, hệ thống sẽ chủ động gửi yêu cầu thuê bao B xác nhận trả tiền cho cuộc gọi/tin nhắn của thuê bao A.
- Mọi thuê bao MobiFone đều có thể tạo danh sách Blacklist để tự động từ chối các cuộc gọi/tin nhắn được thực hiện tới do hệ thống Pay for Me để tránh bị làm phiền.
- Khách hàng tương tác với dịch vụ dễ dàng, thuận tiện qua các kênh SMS, USSD, IVR.
4. Đối tượng và điều kiện sử dụng:
- Dịch vụ được cung cấp cho tất cả các thuê bao trả trước đang hoạt động 02 chiều trên mạng MobiFone.
5. Cách đăng ký, hủy dịch vụ:
Đăng ký, hủy dịch vụ trên giao thức SMS:
STT Loại cước Giá cước (đã bao gồm VAT) Thời gian sử dụng Tự động gia hạn Ghi chú
1 Cước thuê bao cha con
  Gói ngày 1.000đ 24h Thuê bao B (cha) đăng ký gói cước thuê bao để cài đặt danh sách Whitelist tự động trả tiền cước thoại/SMS cho các cuộc gọi/tin nhắn tới thuê bao B từ các thuê bao (con) trong tập danh sách. Miễn phí 1 ngày dùng thử cho thuê bao đăng ký gói cha-con lần đầu.
Gói tuần 5.000đ 07 ngày
2 Cước thoại 1.500đ/phút Không Người nhận cuộc gọi trả tiền (thuê bao B) Tính theo Block 6s+1
3 Cước SMS 250đ/tin nhắn tiêu chuẩn (160 ký tự) Không Người nhận tin nhắn trả tiền (thuê bao B).
4 Cước data Miễn phí Truy cập web/wapsite dịch vụ.
5 Cước nhắn tin SMS/USSD tới đầu số dịch vụ Miễn phí
6 Cước IVR Miễn phí Thuê bao A gọi tới tổng đài 1566 nghe thông báo hướng dẫn sử dụng. - Thuê bao B nhận cuộc gọi từ hệ thống dịch vụ, thông báo xác nhận đồng ý trả cước cuộc gọi cho thuê bao A hay không. - Sau khi kết thúc đoạn IVR, nếu thuê bao B xác nhận thành công, MobiFone sẽ tính cước thoại từ khi bắt đầu kết nối trò chuyện.

- Gói thuê bao Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày.

6. Sử dụng dịch vụ:
- Khi Thuê bao gọi có nhu cầu cần thuê bao nhận cuộc gọi trả hộ tiền cuộc gọi sẽ thực hiện cuộc gọi bằng cách các cách sau:
 + Cách 1: Gọi IVR: 1566 + Số điện thoại trả hộ tiền (0xxxxxxxxxx)và bấm phím gọi
 + Cách 2: Qua APP: Thuê bao down ứng dụng trên store và cài lên điện thoại. Sau đó thực hiện cuộc gọi thông qua ứng dụng không cần phải thêm đầu số 1566 khi gọi.
- Danh sách cú pháp SMS:
 + Đăng ký gói ngày cha-con: Soạn DK gửi 1566
 + Đăng ký gói tuần cha-con: Soạn DK7 gửi 1566
 + Hủy gói ngày cha-con: Soạn HUY gửi 1566
 + Kiểm tra gói cước cha-con đang sử dụng: Soạn KT gửi 1566
 + Xem hướng dẫn: Soạn HD gửi 1566
 + Từ chối/Kích hoạt nhận thông báo USSD và hướng dẫn SMS khi thuê bao A tạo cuộc gọi không thành công do không đủ tiền tài khoản (chỉ cung cấp cho TB trả trước):
  Từ chối: Soạn TC gửi 1566
  Kích hoạt: Soạn ON gửi 1566
 + Cài đặt Blacklist:
  Thêm: Soạn B SốĐT gửi 1566
  Xóa: Soạn XOAB gửi 1566
  Xóa tất cả: Soạn XOAB ALL gửi 1566
  Kiểm tra danh sách: Soạn KT B gửi 1566
 + Cài đặt Whitelist: (dành cho các thuê bao đã đăng ký gói Cha-con)
  Thêm: Soạn W SốĐT gửi 1566
  Xóa: Soạn XOAW gửi 1566
  Xóa tất cả: Soạn XOAW ALL gửi 1566
  Kiểm tra danh sách: Soạn KT W gửi 1566
1. Giới thiệu chung:
- Tên dịch vụ: Dịch vụ Người nghe trả tiền Payforme.
- Mô tả dịch vụ: Dịch vụ Người nghe trả tiền PayforMe là dịch vụ giúp các thuê bao nội mạng Mobifone có thể thực hiện kết nối dịch vụ thoại thông thường với nhau mà khi đó thuê bao nhận cuộc gọi là thuê bao thanh toán cước phí. Thuê bao gọi(A)có thể thực hiện cuộc gọi Payforme ngay cả khi tài khoản = 0, trong đó Thuê bao nhận cuộc gọi(B) sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hộ toàn bộ cước cuộc gọi cho thuê bao gọi.
- Website/Wapsite dịch vụ: http://payforme.mobifone.vn
- Đầu số dịch vụ: 1566
2. Nội dung cung cấp:
- Thuê bao đăng ký dịch vụ sẽ gửi yêu cầu thanh toán hộ cho cuộc gọi tới thuê bao nhận cuộc gọi. Nếu thuê bao nhận cuộc gọi đồng ý, cước phí sẽ được tính cho thuê bao nhận cuộc gọi.
3. Tính năng dịch vụ:
- Gói thuê bao Cha – Con: Thuê bao B đăng ký gói thuê bao ngày/tuần Cha-con để được phép sử dụng tính năng tạo danh sách Whitelist: Chứa danh sách các thuê bao MobiFone (thuê bao con) khi thực hiện gọi điện/nhắn tin tới thuê bao B thì hệ thống sẽ tự động tính cước vào Tài khoản chính của thuê bao B (thuê bao cha).
- Thuê bao sử dụng theo lượt cuộc gọi/sms lẻ, không yêu cầu phải đăng ký gói thuê bao Cha-con: Mỗi khi thuê bao A tiến hành gửi yêu cầu thực hiện cuộc gọi, hệ thống sẽ chủ động gửi yêu cầu thuê bao B xác nhận trả tiền cho cuộc gọi/tin nhắn của thuê bao A.
- Mọi thuê bao MobiFone đều có thể tạo danh sách Blacklist để tự động từ chối các cuộc gọi/tin nhắn được thực hiện tới do hệ thống Pay for Me để tránh bị làm phiền.
- Khách hàng tương tác với dịch vụ dễ dàng, thuận tiện qua các kênh SMS, USSD, IVR.
4. Đối tượng và điều kiện sử dụng:
- Dịch vụ được cung cấp cho tất cả các thuê bao trả trước đang hoạt động 02 chiều trên mạng MobiFone.
5. Cách đăng ký, hủy dịch vụ:
Đăng ký, hủy dịch vụ trên giao thức SMS:
STT Loại cước Giá cước (đã bao gồm VAT) Thời gian sử dụng Tự động gia hạn Ghi chú
1 Cước thuê bao cha con
  Gói ngày 1.000đ 24h Thuê bao B (cha) đăng ký gói cước thuê bao để cài đặt danh sách Whitelist tự động trả tiền cước thoại/SMS cho các cuộc gọi/tin nhắn tới thuê bao B từ các thuê bao (con) trong tập danh sách. Miễn phí 1 ngày dùng thử cho thuê bao đăng ký gói cha-con lần đầu.
Gói tuần 5.000đ 07 ngày
2 Cước thoại 1.500đ/phút Không Người nhận cuộc gọi trả tiền (thuê bao B) Tính theo Block 6s+1
3 Cước SMS 250đ/tin nhắn tiêu chuẩn (160 ký tự) Không Người nhận tin nhắn trả tiền (thuê bao B).
4 Cước data Miễn phí Truy cập web/wapsite dịch vụ.
5 Cước nhắn tin SMS/USSD tới đầu số dịch vụ Miễn phí
6 Cước IVR Miễn phí Thuê bao A gọi tới tổng đài 1566 nghe thông báo hướng dẫn sử dụng. - Thuê bao B nhận cuộc gọi từ hệ thống dịch vụ, thông báo xác nhận đồng ý trả cước cuộc gọi cho thuê bao A hay không. - Sau khi kết thúc đoạn IVR, nếu thuê bao B xác nhận thành công, MobiFone sẽ tính cước thoại từ khi bắt đầu kết nối trò chuyện.

- Gói thuê bao Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày.

6. Sử dụng dịch vụ:
- Khi Thuê bao gọi có nhu cầu cần thuê bao nhận cuộc gọi trả hộ tiền cuộc gọi sẽ thực hiện cuộc gọi bằng cách các cách sau:
 + Cách 1: Gọi IVR: 1566 + Số điện thoại trả hộ tiền (0xxxxxxxxxx)và bấm phím gọi
 + Cách 2: Qua APP: Thuê bao down ứng dụng trên store và cài lên điện thoại. Sau đó thực hiện cuộc gọi thông qua ứng dụng không cần phải thêm đầu số 1566 khi gọi.
- Danh sách cú pháp SMS:
 + Đăng ký gói ngày cha-con: Soạn DK gửi 1566
 + Đăng ký gói tuần cha-con: Soạn DK7 gửi 1566
 + Hủy gói ngày cha-con: Soạn HUY gửi 1566
 + Kiểm tra gói cước cha-con đang sử dụng: Soạn KT gửi 1566
 + Xem hướng dẫn: Soạn HD gửi 1566
 + Từ chối/Kích hoạt nhận thông báo USSD và hướng dẫn SMS khi thuê bao A tạo cuộc gọi không thành công do không đủ tiền tài khoản (chỉ cung cấp cho TB trả trước):
  Từ chối: Soạn TC gửi 1566
  Kích hoạt: Soạn ON gửi 1566
 + Cài đặt Blacklist:
  Thêm: Soạn B SốĐT gửi 1566
  Xóa: Soạn XOAB gửi 1566
  Xóa tất cả: Soạn XOAB ALL gửi 1566
  Kiểm tra danh sách: Soạn KT B gửi 1566
 + Cài đặt Whitelist: (dành cho các thuê bao đã đăng ký gói Cha-con)
  Thêm: Soạn W SốĐT gửi 1566
  Xóa: Soạn XOAW gửi 1566
  Xóa tất cả: Soạn XOAW ALL gửi 1566
  Kiểm tra danh sách: Soạn KT W gửi 1566