Điều khoản sử dụng 

(“Điều khoản sử dụng”)


1. Chính sách giao nhận, bảo hành, đổi trả và hoàn tiền

• Khi hệ thống nhận được lệnh đăng ký hợp lệ, hệ thống sẽ ngay lập tức ghi nhận chính sách thuê bao được hưởng trên dịch vụ hoặc gửi nội dung Khách hàng đã mua về thiết bị của Khách hàng.

• http://payforme.vn không áp dụng chính sách bảo hành, đổi trả sản phẩm khi nội dung đã được chuyển đến thiết bị của khách hàng thành công.

• Tất cả các giao dịch đã nhận được thông báo thành công đều không được hoàn trả phí từ hệ thống trong mọi trường hợp.

• Trong trường hợp giao dịch lỗi, hệ thống đã tiến hành trừ tiền thành công trong tài khoản của khách hàng mà khách hàng không nhận được nội dung mình đã mua hoặc không sử dụng được chính sách mà thuê bao được hưởng theo gói cước đã đăng ký, hệ thống sẽ gửi lại nội dung hoặc bù lại số ngày sử dụng cho khách hàng tương ứng với nội dung bị lỗi hoặc số ngày bị gián đoạn sử dụng.

 

2. Quy trình thanh toán và đảm bảo an toàn giao dịch:

a. Bảng giá dịch vụ và các phương thức thanh toán

STT Loại cước Giá cước (đã bao gồm VAT) Thời gian sử dụng Tự động gia hạn Ghi chú
1 Cước thuê bao cha con
  Gói ngày 1.000đ 24h Thuê bao B (cha) đăng ký gói cước thuê bao để cài đặt danh sách Whitelist tự động trả tiền cước thoại/SMS cho các cuộc gọi/tin nhắn tới thuê bao B từ các thuê bao (con) trong tập danh sách. Miễn phí 1 ngày dùng thử cho thuê bao đăng ký gói cha-con lần đầu.
Gói tuần 5.000đ 07 ngày
2 Cước thoại 1.500đ/phút Không Người nhận cuộc gọi trả tiền (thuê bao B) Tính theo Block 6s+1
3 Cước SMS 250đ/tin nhắn tiêu chuẩn (160 ký tự) Không Người nhận tin nhắn trả tiền (thuê bao B).
4 Cước data Miễn phí Truy cập web/wapsite dịch vụ.
5 Cước nhắn tin SMS/USSD tới đầu số dịch vụ Miễn phí
6 Cước IVR Miễn phí Thuê bao A gọi tới tổng đài 1566 nghe thông báo hướng dẫn sử dụng. - Thuê bao B nhận cuộc gọi từ hệ thống dịch vụ, thông báo xác nhận đồng ý trả cước cuộc gọi cho thuê bao A hay không. - Sau khi kết thúc đoạn IVR, nếu thuê bao B xác nhận thành công, MobiFone sẽ tính cước thoại từ khi bắt đầu kết nối trò chuyện.

b. Quy trình thanh toán

• Thông qua đầu số dịch vụ, hệ thống thực hiện trừ tiền theo các giao dịch được Khách hàng lựa chọn.

• Khi thực hiện lệnh “Đăng ký gói cước” hệ thống sẽ căn cứ vào các cú pháp được nhập để tiến hành trừ tiền đối với từng giao dịch. Đối với thuê bao trả trước, đầu số dịch vụ sẽ kết nối với nhà mạng để xác định khoản tiền cần trừ trực tiếp ngay tại thời điểm Khách hàng yêu cầu lệnh. Đối với thuê bao trả sau, hệ thống sẽ ghi nhận số tiền phải trả trên tài khoản điện thoại và được ghi vào hóa đơn cước của tháng tương ứng.

• Số tiền bị trừ tương ứng với số lần giao dịch và giá của từng nội dung niêm yết công khai trên website thương mại điện tử http://payforme.vn.

• Khoản tiền này sau khi nhà mạng thực hiện trừ sẽ được hoàn trả lại cho http://payforme.vn.

 

c. Đảm bảo an toàn giao dịch

• Đảm bảo an toàn thanh toán:

• http://payforme.vn sử dụng các dịch vụ, hệ thống thanh toán tích hợp nhiều tính năng thông minh, chế độ bảo mật cao để đảm bảo thông tin cá nhân, đảm bảo an toàn thanh toán của Khách hàng. http://payforme.vn sẽ không tính tiền cho đến khi giao dịch được hoàn tất.

• Việc thanh toán dựa trên cơ chế trừ tiền của mạng viễn thông nên luôn đảm bảo độ chính xác cao nhất.

 

 

 

 

 

   

Điều khoản sử dụng  

(“Điều khoản sử dụng”)


1. Chính sách giao nhận, bảo hành, đổi trả và hoàn tiền

• Khi hệ thống nhận được lệnh đăng ký hợp lệ, hệ thống sẽ ngay lập tức ghi nhận chính sách thuê bao được hưởng trên dịch vụ hoặc gửi nội dung Khách hàng đã mua về thiết bị của Khách hàng.

• http://payforme.vn không áp dụng chính sách bảo hành, đổi trả sản phẩm khi nội dung đã được chuyển đến thiết bị của khách hàng thành công.

• Tất cả các giao dịch đã nhận được thông báo thành công đều không được hoàn trả phí từ hệ thống trong mọi trường hợp.

• Trong trường hợp giao dịch lỗi, hệ thống đã tiến hành trừ tiền thành công trong tài khoản của khách hàng mà khách hàng không nhận được nội dung mình đã mua hoặc không sử dụng được chính sách mà thuê bao được hưởng theo gói cước đã đăng ký, hệ thống sẽ gửi lại nội dung hoặc bù lại số ngày sử dụng cho khách hàng tương ứng với nội dung bị lỗi hoặc số ngày bị gián đoạn sử dụng.

 

2. Quy trình thanh toán và đảm bảo an toàn giao dịch:

a. Bảng giá dịch vụ và các phương thức thanh toán

STT Loại cước Giá cước (đã bao gồm VAT) Thời gian sử dụng Tự động gia hạn Ghi chú
1 Cước thuê bao cha con
  Gói ngày 1.000đ 24h Thuê bao B (cha) đăng ký gói cước thuê bao để cài đặt danh sách Whitelist tự động trả tiền cước thoại/SMS cho các cuộc gọi/tin nhắn tới thuê bao B từ các thuê bao (con) trong tập danh sách. Miễn phí 1 ngày dùng thử cho thuê bao đăng ký gói cha-con lần đầu.
Gói tuần 5.000đ 07 ngày
2 Cước thoại 1.500đ/phút Không Người nhận cuộc gọi trả tiền (thuê bao B) Tính theo Block 6s+1
3 Cước SMS 250đ/tin nhắn tiêu chuẩn (160 ký tự) Không Người nhận tin nhắn trả tiền (thuê bao B).
4 Cước data Miễn phí Truy cập web/wapsite dịch vụ.
5 Cước nhắn tin SMS/USSD tới đầu số dịch vụ Miễn phí
6 Cước IVR Miễn phí Thuê bao A gọi tới tổng đài 1566 nghe thông báo hướng dẫn sử dụng. - Thuê bao B nhận cuộc gọi từ hệ thống dịch vụ, thông báo xác nhận đồng ý trả cước cuộc gọi cho thuê bao A hay không. - Sau khi kết thúc đoạn IVR, nếu thuê bao B xác nhận thành công, MobiFone sẽ tính cước thoại từ khi bắt đầu kết nối trò chuyện.

b. Quy trình thanh toán

• Thông qua đầu số dịch vụ, hệ thống thực hiện trừ tiền theo các giao dịch được Khách hàng lựa chọn.

• Khi thực hiện lệnh “Đăng ký gói cước” hệ thống sẽ căn cứ vào các cú pháp được nhập để tiến hành trừ tiền đối với từng giao dịch. Đối với thuê bao trả trước, đầu số dịch vụ sẽ kết nối với nhà mạng để xác định khoản tiền cần trừ trực tiếp ngay tại thời điểm Khách hàng yêu cầu lệnh. Đối với thuê bao trả sau, hệ thống sẽ ghi nhận số tiền phải trả trên tài khoản điện thoại và được ghi vào hóa đơn cước của tháng tương ứng.

• Số tiền bị trừ tương ứng với số lần giao dịch và giá của từng nội dung niêm yết công khai trên website thương mại điện tử http://payforme.vn.

• Khoản tiền này sau khi nhà mạng thực hiện trừ sẽ được hoàn trả lại cho http://payforme.vn.

 

c. Đảm bảo an toàn giao dịch

• Đảm bảo an toàn thanh toán:

• http://payforme.vn sử dụng các dịch vụ, hệ thống thanh toán tích hợp nhiều tính năng thông minh, chế độ bảo mật cao để đảm bảo thông tin cá nhân, đảm bảo an toàn thanh toán của Khách hàng. http://payforme.vn sẽ không tính tiền cho đến khi giao dịch được hoàn tất.

• Việc thanh toán dựa trên cơ chế trừ tiền của mạng viễn thông nên luôn đảm bảo độ chính xác cao nhất.

 

             

 

 

.